Uitleg corona protocollen

In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op deze website vind je de formeel vastgestelde branche afspraken.

Wat is een protocol?
Een protocol is een concrete vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de realiteit van de openbare ruimte, de werkvloer, het sportveld of de school. Dat gaat over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Daarnaast moeten de protocollen helder zijn in de communicatie naar alle groepen. Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk. Daarom zijn er protocollen op brancheniveau. Wat wordt er verwacht van medewerkers en wat van klanten? Hoe moet een bedrijfsleider de werkvloer inrichten? Ook moeten de protocollen ingaan op handhaving. De branche zelf is hier als eerste verantwoordelijk voor.

Geen juridische status
De overheid beschouwt de protocollen als een afspraak van de sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen. De sector kan vervolgens zelf het protocol vaststellen. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol. Een vastgesteld protocol is geen vervanging is van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d ) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van het protocol. Een vastgesteld protocol betekent nog niet dat er toestemming is voor de sector om weer open te gaan. Daarvoor is nog een besluit van de overheid nodig. Een protocol is wel een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om daarover een besluit te kunnen nemen.

Algemene informatiepagina’s Rijksoverheid

Naar een winkel of een contactberoep in coronatijd
Corona, en winkelen en boodschappen doen
Corona en contactberoepen
Coronavirus en de horeca
Coronaregels voor evenementen
Corona en op vakantie in Nederland
Overzicht steun- en herstelpakket

Meer info