Masseurs

31 jul 2020

Corona protocol voor masseurs in praktijken of andere werkomgevingen, zoals stoelmasseurs en masseurs bij sportverenigingen

Duivensport

7 jul 2020

De duivensport kan op een dusdanige manier georganiseerd worden dat de leden geen onderling contact met elkaar hebben.

Koorsector

1 jul 2020

Op basis van het Advies Koren en zangensembles is het weer mogelijk geworden om samen te zingen!

Verantwoord Sporten

30 jun 2020

Met dit protocol willen de uitvoerende partijen in de sportsector richting geven hoe te handelen

Amateurmuziekverenigingen

26 jun 2020

Dit protocol geldt voor de gehele sector (amateur blaasorkesten en amateur symfonieorkesten), verenigd in de KNMO

Pop- jazz en improvisatie podia

17 jun 2020

Dit protocol bevat richtlijnen voor medewerkers, bezoekers, artiesten, huurders en leveranciers in de (indoor) podia

Orkesten

17 jun 2020

Om de maatregelen bij repetities en activiteiten zonder en met publiek te garanderen komt de VvNO met deze protocolafspraken

Horeca (VCHO, ProFri, NHG)

15 jun 2020

Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers, het Nederlands Horeca Gilde en de Vereniging Professionele Frituurders

Yogascholen

15 jun 2020

Yogascholen richten zich in om op een verantwoorde manier de deuren te heropenen, passend in de 1,5 meter samenleving

Verantwoord Zwemmen

11 jun 2020

De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben een Protocol Verantwoord Zwemmen ontwikkeld