Podiumkunstproducenten

De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld

Audiovisuele sector

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, voor iedereen betrokken bij AV-producties.

Danssector

Dit protocol is opgesteld door het in het kader van de COVID-19-crisis opgerichte danssectorbrede samenwerkingsverband.

Live optredens

Samen met enkele leden artiestenbureaus heeft CLC-VECTA een protocol ontwikkeld voor live optredens

Horeca

Lees welke maatregelen er moeten worden genomen om veilig de horeca te heropenen.

Masseurs

Corona protocol voor masseurs in praktijken of andere werkomgevingen, zoals stoelmasseurs en masseurs bij sportverenigingen

Duivensport

De duivensportbond heeft een protocol opgesteld waarmee de duivensport veilig doorgang kan vinden.

Koorsector

Dit protocol is opgesteld voor de koorsector om veilig te kunnen zingen wanneer dit weer mogelijk is.

Sportsector

Dit protocol is bedoeld voor uitvoerende partijen in de sportsector

Amateurmuziekverenigingen

Dit protocol geldt voor de gehele sector (amateur blaasorkesten en amateur symfonieorkesten), verenigd in de KNMO