Audiovisuele sector

15 okt 2020

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, voor iedereen betrokken bij AV-producties.

Danssector

24 aug 2020

Dit protocol is opgesteld door het in het kader van de COVID-19-crisis opgerichte danssectorbrede samenwerkingsverband.

Live optredens

12 aug 2020

Samen met enkele leden artiestenbureaus heeft CLC-VECTA een protocol ontwikkeld voor live optredens

Horeca

10 aug 2020

Lees welke maatregelen er moeten worden genomen om veilig de horeca te heropenen.

Masseurs

31 jul 2020

Corona protocol voor masseurs in praktijken of andere werkomgevingen, zoals stoelmasseurs en masseurs bij sportverenigingen

Duivensport

7 jul 2020

De duivensport kan op een dusdanige manier georganiseerd worden dat de leden geen onderling contact met elkaar hebben.