Ijssalons

18 sep 2020

In dit protocol lees je welke basisregels er zijn voor ijssalons en de omgang met personeel en klanten

Danssector

24 aug 2020

Dit protocol is opgesteld door het in het kader van de COVID-19-crisis opgerichte danssectorbrede samenwerkingsverband.

Beveiliging

17 aug 2020

Dit protocol heeft tot doel dat medewerkers in de veiligheidsbranche veilig kunnen werken en bezoekers veilig blijven.

Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten

13 aug 2020

Dit protocol beoogt handvatten te bieden aan zowel uitzendondernemingen, arbeidsmigranten als andere partijen in de keten

Huidenhandel

13 aug 2020

De ondernemingen binnen de huidenhand zetten zich maximaal in om de gezondheid van alle medewerkers op de bedrijven te borgen

Dierenambulance

12 aug 2020

Dit protocol is opgesteld door de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN), de Dierenbescherming en Stichting DierenLot

Dierenopvangcentra

12 aug 2020

Ook voor dierenopvangcentra is een protocol voor een langduriger 1,5m situatie voorbereid

Live optredens

12 aug 2020

Samen met enkele leden artiestenbureaus heeft CLC-VECTA een protocol ontwikkeld voor live optredens

Horeca

10 aug 2020

Lees welke maatregelen er moeten worden genomen om veilig de horeca te heropenen.

BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscurssussen

7 aug 2020

Een gezamenlijk protocol om BHV-, EHBO-, reanimatie- en overige veiligheidscursussen te kunnen geven