Podiumkunstproducenten

30 okt 2020

De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld

Kinderopvang

26 okt 2020

Dit protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19.

Sociaal werkbedrijf

26 okt 2020

Handreiking COVID-19 voor de gehandicaptenzorg

Schoenmakers

26 okt 2020

Corona protocol schoenmakers

Audiovisuele sector

15 okt 2020

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, voor iedereen betrokken bij AV-producties.

Luchtvracht

7 okt 2020

Centraal in dit protocol staat dat er veilig gewerkt moet kunnen worden door alle werkenden in de luchtvrachtketen.

Ijssalons

18 sep 2020

In dit protocol lees je welke basisregels er zijn voor ijssalons en de omgang met personeel en klanten

Danssector

24 aug 2020

Dit protocol is opgesteld door het in het kader van de COVID-19-crisis opgerichte danssectorbrede samenwerkingsverband.

Beveiliging

17 aug 2020

Dit protocol heeft tot doel dat medewerkers in de veiligheidsbranche veilig kunnen werken en bezoekers veilig blijven.

Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten

13 aug 2020

Dit protocol beoogt handvatten te bieden aan zowel uitzendondernemingen, arbeidsmigranten als andere partijen in de keten