Zakelijke bijeenkomsten

Voor veel branches zal de ‘1,5 meter afstand regel’ leidend zijn voor een versoepeling van maatregelen en het weer opstarten van activiteiten. Het Eventplatform heeft daarom het protocol voor zakelijke bijeenkomsten ontwikkeld.

Uitgangspunt voor het protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld op het moment van publiceren. Het protocol is beoogd als algemeen kader voor het veilig organiseren en bezoeken van zakelijke bijeenkomsten en bevat daarom richtlijnen voor opdrachtgevers / organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten.

Dit protocol is een initiatief van EventPlatform, sinds 1999 het overkoepelende overlegplatform van o.a. branche- en vakorganisatie CLC-VECTA, Dutch Venue Association, IDEA, Genootschap voor Eventmanagers, G14, MPI, NVBO, ONCE, Platform Cultuur Locaties, Verhurend Nederland en Veilignaardevakbeurs.nl. Het protocol is ontwikkeld in samenwerking met leden van de verenigingen en met instemming van werknemersorganisaties in de Tentoonstellingsbranche: FNV en CNV Vakmensen. Genoemde partijen treden 2-wekelijks en vaker indien nodig, met elkaar in overleg om dit protocol te optimaliseren op basis van ervaring, best practices en/of nieuwe RIVM richtlijnen.

Website Eventplatform

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.