Winkelen

Met het protocol ‘Verantwoord Winkelen’ zorgen we er samen voor dat iedereen zo veilig mogelijk kan winkelen en er tegelijkertijd door medewerkers veilig gewerkt kan worden. Het protocol is opgesteld om de verspreiding van het virus tegen te gaan, het is dus belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt.

De richtlijnen in het protocol gelden voor alle ondernemers, medewerkers en klanten van de detailhandel. Er wordt advies gegeven over het maximumaantal klanten per winkel, samples en proeverijen en andere hygiëne maatregelen. Ook wordt er advies gegeven over wat als je als ondernemer moet doen als je niet 1,5 meter afstand van anderen kan waarborgen.

UPDATE 3 november: Overheid en detailhandel hebben gezamenlijk een ‘Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord Winkelen’ opgesteld.

Toegankelijkheid
Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind, doof, slechthorend of hebben een verstandelijke beperking. De 1,5 meter maatregelen kunnen voor mensen met een beperking onbedoeld obstakels opleveren en hun zelfstandigheid aantasten. Als ondernemer kun je met een aantal eenvoudige zaken rekening houden om de richtlijnen binnen je bedrijf zo toegankelijk mogelijk te maken.

Meer weten?

Website Vakcentrum

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer worden toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Door samen de verantwoordelijkheid voor het naleven van de richtlijnen te dragen, houden we iedereen aan het werk.