Waterschappen

Dit protocol biedt duidelijkheid aan de overheid, opdrachtnemers, ketenpartners, klanten, en werknemers over hoe Waterschap De Dommel haar taken uitvoert met inachtneming van de ‘anderhalve meter samenleving’.

Waterschap De Dommel geldt hierbij als voorbeeld en template voor de Unie van Waterschappen, de koepelorganisatie van alle waterschappen.

20_05_13 Protocol Waterschappen – voorbeeld De Dommel

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.