Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten

De ABU hecht eraan dat arbeidsmigranten ook tijdens de verschillende fasen van de coronacrisis in Nederland veilig kunnen blijven wonen, werken en reizen, en toegang hebben tot zorg. Dat is van belang voor de arbeidsmigranten zelf, voor de veiligheid van iedereen en voor het draaiend houden van de vitale sectoren. Dit protocol heeft als doel om hiervoor handvatten te bieden. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Veel maatregelen zijn vanaf 1 juli 2020 versoepeld, maar de algemene richtlijn blijft dat personen zoveel mogelijk thuis moeten werken. Voor de meeste arbeidsmigranten is dit echter geen mogelijkheid en daarom beschrijft het protocol de situaties waarin er wel sprake is van werken op locatie, woon-werkverkeer en gezamenlijke huisvesting. Naast de onderwerpen die in het protocol worden besproken, zijn ook voor arbeidsmigranten logischerwijs de algemene RIVM-adviezen en adviezen van de Rijksoverheid van toepassing, betreffende onder andere hygiƫnische voorschriften, en het zoveel als mogelijk houden van 1,5 meter afstand.

Het protocol beoogt werkbare handvatten te bieden aan zowel uitzendondernemingen, arbeidsmigranten als andere partijen in de keten, zoals inleners, huisvesters en lokale overheden.

Website ABU

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.