Veilig veldwerk

Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdrachtgevers, klanten en werknemers over of en hoe veldwerk door ingenieursbureaus veilig uitgevoerd kan worden ten tijde van de coronacrisis. Het protocol is een aanvulling op het Protocol Samen Veilig Doorwerken dat eerder door de bouwe technieksector en BZK is opgesteld.

Website NLingenieurs

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.