Supermarkten

Vakcentrum en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel hebben een protocol opgesteld voor supermarkten en andere winkels. Met deze maatregelen wordt getracht het boodschappen doen zo veilig mogelijk te laten zijn voor klanten en medewerkers. Hierbij volgen winkeliers de adviezen en richtlijnen van het RIVM.

Het protocol laat zien wat ondernomen wordt door supermarkten en op welke wijze hierover wordt gecommuniceerd. Ook worden de uitgangspunten beschreven voor het voorlopige nieuwe normaal: winkelen
en boodschappen doen in de 1,5 metereconomie.

Daarnaast hebben overheid en detailhandel gezamenlijk een ‘Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord Winkelen’ opgesteld. Hierin wordt uiteengezet hoe de coronamaatregelen mogen worden gehandhaafd binnen winkels.

Meer weten?

Website Vakcentrum
Website CBL

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.