Sociaal werkbedrijf

De impact van het coronavirus op het dagelijkse leven in Nederland is groot. Om risico’s op besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan worden forse beperkingen opgelegdMet de versoepeling van alle maatregelen die op 1 juli zijn ingegaan is nu veel meer mogelijk. Al blijft de oproep van kracht zoveel mogelijk thuis te werken als dat nodig is en minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Het coronavirus is echter niet verdwenen. Het is mogelijk dat het virus in een bepaalde gemeenten of regio weer oplaait. Voor werknemers met een (arbeids)beperking, die begeleid / ondersteund wonen of in een andere woonvorm bij een zorgaanbieder verblijven, zijn de mogelijkheden om te werken vaak nog beperkter. Zij moeten niet alleen rekening houden met eigen gezondheidsrisico’s, maar ook met die van hun huisgenoten, veelal mensen met een kwetsbare gezondheid. Niet naar het werk kunnen gaan is een hele opgave voor mensen. Het werkritme en de contacten met collega’s zijn immers heel belangrijk en dragen bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid. De komende tijd moeten we invulling geven aan wonen, leven en werken binnen een ‘anderhalve-meter-samenleving’. Om dit voor mensen met een arbeidsbeperking zo optimaal mogelijk -binnen het kader van de RIVM-richtlijnenin te vullen, is een verkenning welke aanvullende maatregelen nodig en uitvoerbaar zijn wenselijk.

Let op, een protocol/handleiding is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.