Slijters

Slijterijen vinden de veiligheid van de medewerkers en de klanten heel belangrijk. Daarom heeft de Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) met alle aangesloten slijterijen een aantal spelregels afgesproken. Slijterijen laten maximaal één klant per 10m2 winkeloppervlak toe.

Voor de medewerkers in de slijterij zijn ook afspraken gemaakt zodat die op een prettige en veilig manier hun werk kunnen doen. Zo zijn er ‘kuchschermen’ bij de kassa geplaatst, dragen ze beschermende middelen en wordt een actief deurbeleid gevoerd om iedereen in de winkel te beschermen en de ruimte te geven.

Op deze manier leveren slijterijen een bijdrage aan de veiligheid van klant en medewerker.

Meer weten?

Website VDN
Website Koninklijke SlijtersUnie

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.