Sectorraad Paarden

Het bestuur van de Sectorraad Paarden heeft op maandag 11 mei 2020 de volgende protocollen vastgesteld:

  • keuringen en prestatietesten;
  • chippen en schetsen;
  • Covid-19 koersen op 1, 5 meter.

De protocollen zijn ter toetsing voorgelegd aan werkgroep COVID-19 van EZK en LNV om ervoor te zorgen dat de paardensector niet langer volledig stil komt te liggen.

De protocollen volgen de richtlijnen van het RIVM en worden ondersteund door de dragende partijen van de Sectorraad Paarden, in het bijzonder de KNHS, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij, LTO en SNDR.

De protocollen bieden een handreiking voor de gebruikers over hoe op een veilige manier bepaalde activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit is belangrijk voor onder meer organisaties, ondernemers, opdrachtgevers, zelfstandigen en rijders, omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt immers voor continuïteit in de sector, welzijn en het behoud van werkgelegenheid.

 

Website Sectorraad Paarden

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.