Schoonheidsspecialisten

Dit protocol is opgesteld door het ANBOS, brancheorganisatie van gediplomeerde schoonheidsspecialisten. De basis is gevormd door de richtlijnen van het RIVM, aangevuld met informatie uit ’Hygiëne, arbeidsomstandigheden en Milieu (HAM)’ en ’Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg’.

Dit protocol is een heldere en praktische leidraad voor hygiënisch en veilig werken. Zowel schoonheidsspecialist, medewerker of stagiair en cliënten hebben op basis van he COVID-19 Hygiëneprotocol de zekerheid dat behandelingen verantwoord worden uitgevoerd.

Meer weten?

Website ANBOS

Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan passen we de informatie zo snel mogelijk aan. Zo houden we alle informatie up-to-date en kunnen we allemaal een veilige en verantwoorde behandeling bieden. Het toepassen van het COVID-19 Hygiëneprotocol is dan ook een voorwaarde voor schoonheidsspecialisten om te mogen werken. Door samen de verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen te dragen, kunnen alle schoonheidsspecialisten hun vak blijven uitoefenen. Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast.