Rijscholen

Brancheorganisaties BOVAG, FAM, LBKR en VRB, in samenwerking met ANWB Rijopleidingen, KNMV, IBKI en CBR, een uitgebreid veiligheidsprotocol opgesteld voor rijscholen. Hierin worden de richtlijnen voor ondernemers, instructeurs en leerlingen duidelijk omschreven.

Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en is speciaal afgestemd op bedrijven, medewerkers, klanten en toeleveranciers in de rijscholenbranche, voor zowel praktijk- als theorielessen.

Meer weten?

Website BOVAG
Website LBKR
Website KNMV

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kan de rijschoolbranche verantwoord functioneren. Als consumenten, medewerkers en ondernemers binnen de rijschoolbranche samen de verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen nemen, kan iedereen aan het werk blijven.