Rijscholen

Brancheorganisaties BOVAG, FAM, LBKR en VRB, in samenwerking met ANWB Rijopleidingen, KNMV, IBKI en CBR, een uitgebreid veiligheidsprotocol opgesteld voor rijscholen. Hierin worden de richtlijnen voor ondernemers, instructeurs en leerlingen duidelijk omschreven.

Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en is speciaal afgestemd op bedrijven, medewerkers, klanten en toeleveranciers in de rijscholenbranche. Wie kan werken en lesnemen en wie thuis moet blijven; het staat uiteraard aangegeven. Bovendien vermeldt het protocol dat tijdens de les de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit moet zijn geschakeld en dat de autoramen zoveel mogelijk dicht moeten blijven voor het tegengaan van luchtcirculatie. Verder is het belangrijk dat het voertuig voor elke nieuwe les gedesinfecteerd en gelucht wordt.

Meer weten?

Website LBKR
Website KNMV

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kan de rijschoolbranche verantwoord functioneren. Als consumenten, medewerkers en ondernemers binnen de rijschoolbranche samen de verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen nemen, kan iedereen aan het werk blijven.