Retail non-food

Het Protocol Verantwoord Winkelen is opgesteld door Inretail, in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid.

Er is vanuit de overheid een duidelijk scenario gekozen, ‘het virus maximaal controleren’. Voor de retail betekent dit: we blijven open en hanteren zorgvuldig de veiligheidsprotocollen. Als branches in de retail non-food moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van de veiligheid van werkgevers, werknemers en klanten.

Checklist
Goede communicatie op de winkelvloer is van groot belang. Wees open en duidelijk, liever een keer te vaak dan te weinig. Daarom heeft Inretail naast de 1,5 meter basisregel een aantal suggesties en adviezen over hoe je in je winkel de 1,5 meter beter kunt realiseren.

Meer weten?

Website INretail
Website RND

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.