Pop- jazz en improvisatie podia

Dit protocol bevat richtlijnen voor medewerkers, bezoekers, artiesten, huurders en leveranciers in de pop-, jazz- en improvisatiemuziek podia in Nederland. Dit protocol is ontwikkeld op verzoek van het Ministerie OCW en tot stand gekomen door medewerking van een afvaardiging van leden van de VNPF en de ViP, waarbij rekening is gehouden met de diversiteit van verschillende pop- jazz en improvisatie podia in Nederland. De VNPF telt 110 leden, waarvan er 60 poppodium zijn. De rest van de VNPF-leden wordt gevormd door popfestivals, waar een apart protocol voor wordt ontwikkeld. De 22 leden van de ViP, voornamelijk bestaande uit jazz- en improvisatiepodia, sluiten zich aan bij dit protocol.

Website VNPF

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.