Podologie

Dit werkprotocol voor podologiepraktijken is gericht op het veilig en verantwoord continueren van reguliere voetzorg, inclusief het lichamelijk onderzoek, passend bij de 1,5 m samenleving en de huidige maatregelen van het Kabinet. Het werkprotocol biedt een leidraad, een advies aan registerpodologen en podoposturaal therapeuten ter ondersteuning van de noodzakelijke triage en de professionele afweging in hygiëne-maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en het waarborgen van 1,5 m. afstand.

Met dit werkprotocol nemen registerpodologen en podoposturaal therapeuten de verantwoordelijkheid voor veilige planbare zorg met minimaal risico op besmetting met het coronavirus, mét de nodige maatregelen om de kwetsbare groepen te blijven beschermen en de verspreiding van het virus in te perken.

Ga voor meer info naar de website van stichting Loop

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.