Pluimveeverwerkende bedrijven

NEPLUVI biedt hierbij een update aan van de richtlijnen voor een bedrijfsspecifieke aanpak van pluimveeslachterijen in de preventie en bestrijding van het corona-virus COVID-19. Slachterijen worden direct geïnformeerd als er een nieuwe update beschikbaar is. De richtlijnen zijn gebaseerd op informatie vanuit de WHO, het RIVM, de Rijksoverheid en protocollen uit andere landen of sectoren. De richtlijnen zijn afgestemd op actuele informatie zoals de beschikbaarheid aan persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland en voorzien in praktische richtlijnen voor pluimveeslachterijen. De focus ligt op preventie en bewustzijn van de belangrijkste besmettingsroutes van COVID-19: virusdeeltjes inademen van een geïnfecteerd persoon, fysiek contact en opname van virusdeeltjes uit de omgeving via handen, met de mond, neus en ogen. Besmetting kan worden geminimaliseerd of zelfs worden voorkomen door het toepassen van gedragsregels en extra hygiënemaatregelen.

Meer info via website NEPLUVI

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.