Papier & Karton

Omdat de bedrijven in de papier- en (golf)kartonindustrie nooit zijn gestopt, zijn maatregelen voor een herstart niet noodzakelijk. Dit neemt niet weg dat men wel rekening dient te houden met een naderende 1,5 meter-economie. Via een samenwerkingsverband op het gebied van arbo en veiligheid tussen werkgeversorganisaties en vakbonden binnen de papier- en (golf)kartonsector is deze handreiking COVID-19 tot stand gekomen.

Wat staat er in de handreiking?
In deze handreiking beschrijven we een aantal maatregelen ter voorkoming van verspreiding van COVID-19 binnen de papier- en kartonindustrie die een basis kunnen vormen voor de 1,5 meter-economie. Als basis voor dit document wordt de wijze van overdraging volgens het RIVM gevolgd. Deze handreiking maakt in maatregelen onderscheid tussen proceswerkzaamheden en het werk in kantoorruimten. Dynamische proceswerkzaamheden brengen risico’s met zich mee, die bij het meer statische kantoorwerk niet ter zake doen.

Meer weten?

Lees meer de website van Verbond PK

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.