Papier & Karton

Deze handreiking COVID-19 is via een samenwerkingsverband op het gebied van arbo en veiligheid tussen werkgeversorganisaties en vakbonden binnen de papier- en (golf)kartonsector tot stand gekomen.

In deze handreiking wordeneeen aantal maatregelen ter voorkoming van verspreiding van COVID-19 binnen de papier- en kartonindustrie omschreven.  Deze handreiking maakt in maatregelen onderscheid tussen proceswerkzaamheden en het werk in kantoorruimten. Dynamische proceswerkzaamheden brengen risico’s met zich mee, die bij het meer statische kantoorwerk niet ter zake doen.

Meer weten?

Website Verbond PK

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.