Nagelstylisten

Dit protocol is tot stand gekomen door samenwerking tussen Magnetic Nail Design en de nagelsector, en wordt ondersteund door VNO-NCW, MKB-Nederland en FNV Mooi. Met dit protocol staan we samen sterk tegen het coronavirus.

Iedereen die als nagelstylist, thuiswerkend of in een nagelstudio, werkzaam is houdt zich aan het protocol en de algemeen geldende richtlijnen van het RIVM.

Meer weten?

Website nagelsector

 

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo blijft alle informatie up-to-date en kunnen we allemaal een veilige en verantwoorde behandeling bieden. Het toepassen van het coronaprotocol is dan ook een voorwaarde voor nagelstylisten om te mogen werken.