Monumenten

Dit protocol is opgesteld door Nederland Monumentenland. Het protocol geldt voor de hele monumentenbranche. Er zijn richtlijnen opgenomen voor monumentenorganisaties, eigenaren en beheerders van monumenten. Deze richtlijnen adresseren onder andere het maximaal aantal bezoekers, hygiëne maatregelen en het gebruik van 1-richting routering.  Ook wordt het gebruik van een toegangsitem systeem uitgelegd.

Om de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren is er een algemeen protocol geschreven. Het is belangrijk dat medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers van monumenten zich daarom goed aan de richtlijnen houden.

Meer weten?

Website Nederland Monumentenland

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer worden toegepast. Gezien het feit dat de coronarichtlijnen worden aangepast aan de actuele omstandigheden, worden er regelmatig nieuwe adviezen gegeven of worden er nieuwe maatregelen van kracht. In dat geval wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo blijven alle richtlijnen up-to-date en kan iedereen veilig en verantwoord aan het werk blijven.