Mobiliteit

Mobiliteit is en blijft ook in deze coronatijden van levensbelang. En dat geldt voor alle mobiliteitssectoren; van tankstations en onderhouds- en reparatiebedrijven tot dealerorganisaties en ondernemingen in de autorecycling. Nu zijn er nogal wat verschillen tussen de bedrijven onderling (zoals grootte, activiteit, locatie). Om voor medewerkers, ondernemers, klanten, leveranciers en andere betrokkenen een werkbare situatie te creëren, is er een branchebreed coronaprotocol opgesteld. De voorschriften van het RIVM vormden het uitgangspunt, maar zijn waar nodig branchespecifiek aangepast. Het protocol kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Arbode, ARN, BOVAG, CNV Vakmensen, De Unie, FCBBB, FNV Metaal, FOCWA, Innovam, OOC, OOMT, OSVN, RAI Vereniging, Salentijn Consult, Stiba, SVOB, VACO, VIV en VOC.

Wat vind je in het coronaprotocol?
Het protocol voor de mobiliteitssector bevat een handleiding voor ondernemers, medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers. Naast de regels zoals het houden van 1,5 meter afstand, bevat het protocol ook adviezen en voorschriften over bijvoorbeeld werken en leveren op afspraak en doseren van klanten, het gebruik en reinigen van eigen gereedschap en het inrichten van ruimtes conform de 1,5 meter richtlijn, of het nu om een werkplaats, showroom, receptie-afdeling, kantoor of magazijn gaat. Bovendien zijn er deelbranche- of zelfs activiteit-specifieke adviezen.

Protocol ‘Noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) het COVID-19 virus

In het protocol ‘Noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) het COVID-19 virus’ gelden specifieke richtlijnen. In de richtlijnen staan adviezen omtrent regels voorafgaand tijdens en na afloop van het vervoer. Denk aan de grootte van het vervoermiddel, het dragen van beschermende middelen zoals een mond- en neuskapje en handschoenen, en het vooraf en na afloop reinigen van het vervoermiddel.

Meer informatie nodig?

Ga naar de website van BOVAG

 

Ga naar de website van FOCWA

 

Ga naar de website van VACO

 

Ga naar de website van Innovam

 

Ga naar de website van raivereniging

 

Ga naar de website van OOC

 

Ga naar de website van OOMT

 

Ga naar de website van OSVN

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo houden we alle informatie up-to-date en kunnen je veilig en verantwoord aan de slag in je sector. Door samen de verantwoordelijkheid voor het naleven van de richtlijnen te dragen, houden we iedereen aan het werk.