Mobiliteit

Dit protocol kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Arbode, ARN, BOVAG, CNV Vakmensen, De Unie, FCBBB, FNV Metaal, FOCWA, Innovam, OOC, OOMT, OSVN, RAI Vereniging, Salentijn Consult, Stiba, SVOB, VACO, VIV en VOC.

Het geldt voor alle mobiliteitssectoren; van tankstations en onderhouds- en reparatiebedrijven tot dealerorganisaties en ondernemingen in de autorecycling. Om voor medewerkers, ondernemers, klanten, leveranciers en andere betrokkenen een werkbare situatie te creëren, is er een branchebreed coronaprotocol opgesteld. De voorschriften van het RIVM vormden het uitgangspunt, maar zijn waar nodig branchespecifiek aangepast.

In het protocol ‘Noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) het COVID-19 virus’ gelden specifieke richtlijnen.

Meer informatie nodig?

Website FOCWA

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo houden we alle informatie up-to-date en kunnen je veilig en verantwoord aan de slag in je sector. Door samen de verantwoordelijkheid voor het naleven van de richtlijnen te dragen, houden we iedereen aan het werk.