Masseurs

Nederland staat midden in de Corona-crisis en niemand weet wanneer, of en hoe we ooit
weer kunnen terugkeren naar een ‘normale’ samenleving. Eerder waarschuwde premier
Mark Rutte dat we maar beter gewend konden raken aan de anderhalve-metersamenleving.
“We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de
anderhalve-metersamenleving”.
Wat voor consequenties heeft dit voor het werk van de masseur? In deze leidraad
beschrijven we hoe de masseur gefaseerd en op een gepaste, verantwoorde manier het
werk kan hervatten. Uitgangspunt zijn de richtlijnen die zijn opgesteld door het
Kabinet/RIVM. Deze leidraad is primair bedoeld voor masseurs werkzaam in de praktijk,
maar vormt ook een uitstekende basis voor die masseurs andere werkomgevingen, zoals
stoelmasseurs en masseurs bij sportverenigingen. Ook organisatoren van scholingen kunnen
de leidraad als basis gebruiken.

Deze leidraad is opgemaakt door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) en
wordt ondersteund door RIAS, de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BvS) en N.B.S.M.

Meer weten?

Blijf op de hoogte via de website van NGS

 

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.