Leerlingenvervoer en veilig vervoer kinderopvang

Om het leerlingenvervoer van en naar de kinderopvang op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is er een protocol opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer. In dit protocol wordt ingegaan op veiligheids- en hygiëne-aspecten voor het vervoer naar en van de kinderopvang.

Er staan algemene richtlijnen van het RIVM in en specifieke eisen waaraan het vervoer moet voldoen voor zowel chauffeurs en leerlingen als het vervoersmiddel. Denk aan het afstand houden tussen chauffeur en leerlingen, het gebruik van mond- en neuskapjes als het reinigen van het vervoersmiddel.

Meer weten?

Website KNV

 

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.