Koorsector

Dit protocol is opgesteld door Koornetwerk Nederland en heeft als doel om veilig zingen in groepsverband in coronatijd te faciliteren. Het protocol bestaat uit een serie richtlijnen voor koren om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Sinds december 2020 is het zangverbod van de overheid veranderd in een dringend advies om niet in groepsverband te zingen.

Zie voor algemene richtlijnen voor de cultuursector het Protocol voor de Sector Cultuureducatie en – participatie van Cultuurconnectie.

Meer weten?

Ga voor meer informatie naar de website van Koornetwerk Nederland

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.