Koorsector

Op basis van het Advies Koren en zangensembles, dat de RIVM op 30 jui 2020 heeft uitgebracht is het weer mogelijk geworden om samen te zingen! Dat is heel goed nieuws! Maar samen zingen kan alleen veilig als we alle voorwaarden die daarvoor gelden in acht nemen! Dit betreft zowel de algemene veiligheidsvoorwaarden (1,5 meter afstand etc) als aanvullende voorwaarden voor koren.

Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in het protocol voor de koorsector. Ze zijn gebaseerd op bovengenoemd RIVM-advies.

Het valt te verwachten dat het protocol in de toekomst verder zal worden aangepast, op basis van opgedane praktijkervaringen, de resultaten van verder onderzoek naar risico’s bij zingen en de vraag hoe zich het corona-virus zich ontwikkelt. Raadpleeg daarom regelmatig deze website om vast te stellen of er nog veranderingen zijn.

Zie voor algemene richtlijnen voor de cultuursector het Protocol voor de Sector Cultuureducatie en – participatie van Cultuurconnectie.

Ga voor meer informatie naar de website van Koornetwerk Nederland

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.