Huidenhandel

De huidenhandel behoort als verlengstuk van de slachterijen tot de vitale sector. De ondernemingen zetten zich maximaal in om de gezondheid van alle medewerkers op de bedrijven te borgen en tegelijkertijd de continuïteit van de productie te garanderen.

Dit protocol is tot stand gekomen met de input van de leden van de Vereniging van Huidhandelaren (VNH) en geeft werknemers en werkgevers duidelijke richtlijnen, maar laat ruimte voor maatwerk per afzonderlijk bedrijf.

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.