Handelsbedrijven in Groenten en Fruit

Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking tussen GroentenFruit Huis, FNV, CNV en RMU. In dit protocol worden praktische adviezen gegeven voor werkgevers en werknemers (ook uitzend-, seizoens- en oproepkrachten) voor veilig en gezond werken in de afzetketen van verse groenten en fruit.

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is een bron van kennis en inspiratie. De leden vertegenwoordigen een aandeel van ruim 80% van de totale omzet (groenten en fruit) van € 14 miljard (incl. telersverenigingen).

Meer weten?

Website GroentenFruit Huis

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.