Golf

Dit protocol is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

Deze richtlijnen zijn opgesteld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is belangrijk dat iedereen op de golfbaan zich aan de richtlijnen van het protocol houdt.

De richtlijnen in het protocol gaan over┬á algemene veiligheid- en hygi├źneregels voor iedereen die zich op de golfbaan vinden, maar ook over bezettingschema’s en looproutings. Ook wordt er advies gegeven over welke maatregelen die trainers, begeleiders en vrijwilligers moeten treffen.

Meer weten?|

Website NGF

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.