Dierenopvangcentra

Dit protocol voor dierenopvangcentra is opgesteld door de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO), de Dierenbescherming en Stichting DierenLot. De indienende organisaties zien dit protocol als een dringend, richtinggevend advies aan de sector, geen dwingend advies.

Met dit protocol worden veiligheid en bescherming van medewerkers, vrijwilligers, stagiaires als ook huidige en toekomstige eigenaren zoveel mogelijk gewaarborgd.

Per dierenopvangcentrum zal maatwerk moeten worden geleverd binnen de mogelijkheden die dat dierenopvangcentrum heeft (gebouwtechnisch, en anderszins). Naast dit protocol zal hierbij gebruik worden gemaakt van de actuele adviezen van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, afdeling shelter medicine. Elke individuele organisatie zal in de uitwerking van de eigen werkwijze vastleggen hoe deze geƫvalueerd wordt bij nieuwe richtlijnen van het RIVM, of actuele inzichten uit de praktijk.

Meer weten?

Bekijk het protocol

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.