Dierenambulance

Naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus heeft de Rijksoverheid gevraagd om ook voor de dierenambulance-organisaties in ons land een protocol voor te bereiden voor een langduriger 1,5 situatie. De veiligheid en bescherming van medewerkers, vrijwilligers en publiek wordt hiermee zoveel mogelijk gewaarborgd. Elke dierenambulance-organisatie dient zelf een inschatting te maken hoeveel vrijwilligers tot een risicogroep behoren en welke aanvullende maatregelen eventueel getroffen dienen te worden voor hun bescherming.

De indienende organisaties zien dit protocol als een richtinggevend advies aan de sector. Per organisatie zal maatwerk moeten worden geleverd passend bij de mogelijkheden, de voorzieningen en exacte dienstverlening van die organisatie.

Dit protocol is opgesteld door: de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN), de Dierenbescherming en Stichting DierenLot. Bij de totstandkoming van dit protocol zijn door de drie indienende partijen alle relevante stakeholders betrokken.

FDN
Dierenbescherming.nl
Stichting DierenLot

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.