Dierenambulance

Dit protocol is opgesteld door de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN), de Dierenbescherming en Stichting DierenLot. Bij de totstandkoming van het protocol zijn door de drie indienende partijen alle relevante stakeholders betrokken.

Met dit protocol worden de veiligheid en bescherming van medewerkers, vrijwilligers en publiek zoveel mogelijk gewaarborgd. Elke dierenambulance-organisatie dient zelf een inschatting te maken hoeveel vrijwilligers tot een risicogroep behoren en welke aanvullende maatregelen eventueel getroffen dienen te worden voor hun bescherming.

De indienende organisaties zien dit protocol als een richtinggevend advies aan de sector. Per organisatie zal maatwerk moeten worden geleverd passend bij de mogelijkheden, de voorzieningen en exacte dienstverlening van die organisatie.

Meer weten?

Bekijk het protocol

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.