Danssector

Dit protocol is opgesteld door een samenwerkingsverband van branche- en beroepsorganisaties, sportbonden, opleidingsinstituten en onafhankelijke dansondernemers. Het is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de werknemersorganisatie FNV. Het protocol dient als handreiking voor de sector bij het heropenen van dansondernemingen en dansactiviteiten. Het protocol bevat de algemene maatregelen voor de gehele danssector en voor activiteiten die binnen plaatsvinden.

Meer weten?

Lees meer op de website van NVD

 

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.