Beveiliging

Dit protocol wordt u aangeboden door werkgeversorganisatie Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en
werknemersorganisatie vakbond De Unie en biedt duidelijkheid aan werkgevers en medewerkers in het
veiligheidsdomein (beveiligers, verkeersregelaars, brandwachten, basishulpverleners, voetbalstewards en
overige medewerkers met activiteiten in dit domein), opdrachtgevers en bezoekers. Het doel van dit protocol is
om te zorgen dat medewerkers veilig kunnen werken en bezoekers veilig blijven. Uitgangspunt van dit protocol
zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Het protocol is gebaseerd op de stand van zaken op 30 juni 2020 en zal worden aangepast wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden en daartoe aanleiding geven. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de
situatie daarom vraagt.