Beveiliging

Dit protocol is opgesteld door werkgeversorganisatie Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en werknemersorganisatie vakbond De Unie. Het biedt duidelijkheid aan werkgevers en medewerkers in het veiligheidsdomein, opdrachtgevers en bezoekers. Onder medewerkers vallen onder andere beveiligers, verkeersregelaars, brandwachten, basishulpverleners, voetbalstewards en overige medewerkers met activiteiten in dit domein. Het doel van dit protocol is om te zorgen dat medewerkers veilig kunnen werken en bezoekers veilig blijven. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

Meer weten?

Website Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Het protocol is gebaseerd op de stand van zaken op 30 juni 2020 en zal worden aangepast wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden en daartoe aanleiding geven. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de
situatie daarom vraagt.