Catering in onderwijsinstellingen

Met een protocol voor catering in onderwijsinstellingen willen vakbonden en werkgevers in de contractcatering ervoor zorgen dat scholieren, studenten en docenten zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en cateringmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken.

Omdat iedere onderwijsinstellingen een unieke situatie heeft wat betreft doelgroep en huisvesting is het van belang dat cateraar en opdrachtgever (schoolinstelling) samen kijken hoe de richtlijnen het beste ingevuld kunnen worden. Dit protocol is opgesteld voor uitgiftepunten van eten en drinken in onderwijsinstellingen. Het protocol is ook toepasbaar voor koffiecorners, take away en bezorging door cateraars.

Dit protocol is tot stand gekomen met medewerking van FNV Catering, CNV Vakmensen, De Unie, Veneca en VOCC.

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.