BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscurssussen

Het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) een gezamenlijk protocol opgesteld. Dit protocol richt zich op BHV-, EHBO-, reanimatie- en overige veiligheidscursussen. Het doel is om handvatten aan te reiken om deze cursussen veilig te kunnen geven binnen de anderhalvemetermaatschappij.

Meer weten?

Bekijk het protocol

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.