Audiovisuele sector

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, om de veiligheid van medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. Het protocol is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het is een dynamisch document dat steeds aansluit bij de actuele overheidsrichtlijnen. Dit protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen. De inhoud van het protocol is tevens afgestemd met het Ministerie van OCW.

Meer weten?

Website Nederlandse audiovisuele sector

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.