Amateurmuziekverenigingen

Dit protocol geldt voor de gehele sector (amateur blaasorkesten en amateur symfonieorkesten), verenigd in de Koninklijke Nederlandse MuziekĀ  Organisatie (KNMO), alsmede de aangesloten organisaties FASO en NOVAM. Het protocol is van toepassing en verplicht voor het hervatten van activiteiten voor orkesten met blazers naar aanleiding van het advies van het OMT en het besluit van de Rijksoverheid. Voor het hervatten van activiteiten zonder blazers adviseren wij het bestaande Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie richtlijn IV Samenzang en Samenspel te hanteren.

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.