Amateurmuziekverenigingen

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) heeft een protocol opgesteld voor de gehele sector (amateur blaasorkesten en amateur symfonieorkesten), verenigd in de KNMO, alsmede de aangesloten organisaties FASO en NOVAM.

Het protocol is van toepassing en verplicht voor het hervatten van activiteiten voor orkesten met blazers naar aanleiding van een advies van het OMT en besluit van de Rijksoverheid. Voor het hervatten van activiteiten zonder blazers adviseren wij het bestaande Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie richtlijn IV Samenzang en Samenspel te hanteren.

Meer weten?

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.