Agrarische sector

Dit protocol is opgesteld door Stigas, in samenwerking Taskforce Arbeid van LTO Nederland (Anthos, Glastuinbouw Nederland, KAVB, LLTB, LTO Noord, NFO, POV en ZLTO), FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen.

Het protocol geeft werkgevers en werknemers in de agrarische sector duidelijke richtlijnen. Daarnaast lees je wat te doen bij reizen met bedrijfswagens. De protocollen zijn voor buitenlandse werkgevers en -nemers ook te downloaden in het EngelsPools en Roemeens.

Op zoek naar meer informatie?

Website Glastuinbouw Nederland

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo houden we alle informatie up-to-date en kunnen je veilig en verantwoord aan de slag in je sector. Door samen de verantwoordelijkheid voor het naleven van de richtlijnen te dragen, blijft iedereen aan het werk.