Agrarische sector

Bedrijven actief in de agrarische sector, worden geconfronteerd met COVID-19 richtlijnen. Rond alle activiteiten is veilig werken van levensbelang. Net als bij zaken die reizen en wonen betreffen. Om alles ook tijdens de coronacrisis op een veilige en verantwoorde manier te regelen, is er een coronaprotocol speciaal voor deze sector. Het protocol is opgesteld door Stigas, in samenwerking Taskforce Arbeid van LTO Nederland (Anthos, Glastuinbouw Nederland, KAVB, LLTB, LTO Noord, NFO, POV en ZLTO), FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen.

Wat vind je in het coronaprotocol?
Het protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen. De richtlijnen van het RIVM vormen het uitgangspunt van het protocol. 1,5 meter afstand houden en thuisblijven als je koorts of griepverschijnselen hebt, zijn algemeen bekend. Daarnaast vind je ook maatregelen omtrent beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld als de afstand van 1,5 meter tussen collega’s niet werkbaar is. Daarnaast lees je wat te doen bij reizen met bedrijfswagens. De protocollen zijn voor buitenlandse werkgevers en -nemers ook te downloaden in het EngelsPools en Roemeens.

Op zoek naar meer informatie?

Lees meer op de website van Glastuinbouw Nederland
Lees meer op de website van Stigas
Lees meer op de website van Anthos
Lees meer op de website van LTO Nederland
Lees meer op de website van LTO Noord
Lees meer op de website van LLTB
Lees meer op de website van NFO
Lees meer op de website van POV
Lees meer op de website van ZLTO
Lees meer op de website van FNV

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo houden we alle informatie up-to-date en kunnen je veilig en verantwoord aan de slag in je sector. Door samen de verantwoordelijkheid voor het naleven van de richtlijnen te dragen, blijft iedereen aan het werk.