Afvalsector

De afvalverwerking gaat ondanks de coronacrisis gewoon door, en dat is maar goed ook. Om de continuïteit te garanderen, en de veiligheid van de medewerkers te garanderen is er een protocol opgesteld door verschillende partijen binnen de afvalverwerking.

Het protocol ‘We werken veilig of niet’ van de afvalsector biedt handvatten aan afvalbedrijven hoe met (flex-)medewerk(st)ers, vrijwilligers, contractors en leveranciers, en klanten om te gaan in een 1,5 meter-samenleving. Het is een document met algemene richtlijnen en maatwerkoplossingen, die afvalbedrijven opnemen in hun Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Deze insteek past het beste bij de praktijk van de afvalsector, omdat binnen de afvalsector diverse soorten activiteiten worden uitgevoerd (inzamelen, composteren, storten, rioleringsbeheer, etc.), en omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is en daardoor ruimte voor maatwerk nodig is en blijft.

Meer weten?

Website vereniging afvalbedrijven
Website WENB
Website van HZC
Website BVOR
Website NVRD
Website BRBS

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.