Afvalsector

De afvalverwerking gaat ondanks de coronacrisis gewoon door, en dat is maar goed ook. Om de continuïteit te garanderen, en de veiligheid van de medewerkers te garanderen is er een protocol opgesteld.

Wat staat er in het protocol?
Het protocol ‘We werken veilig of niet’ van de afvalsector biedt handvatten aan afvalbedrijven hoe met (flex-)medewerk(st)ers, vrijwilligers, contractors en leveranciers, en klanten om te gaan in een 1,5 meter-samenleving. Het is een document met algemene richtlijnen en maatwerkoplossingen, die afvalbedrijven opnemen in hun Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze insteek past het beste bij de praktijk van de afvalsector, omdat binnen de afvalsector diverse soorten activiteiten worden uitgevoerd (inzamelen, composteren, storten, rioleringsbeheer, etc.), en omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is en daardoor ruimte voor maatwerk nodig is en blijft.

Meer informatie nodig?

Lees meer op de website van vereniging afvalbedrijven
Lees meer op de website van WENB
Lees meer op de website van HZC
Lees meer op de website van BVOR
Lees meer op de website van NVRD
Lees meer op de website van BRBS

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.