Adviseurs in Financiële Zekerheid

Covid-19 heeft in korte tijd de samenleving ingrijpend veranderd. Nationaal en internationaal. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de manier hoe we met elkaar omgaan, ook financieel heeft de coronacrisis gevolgen. Zeker nu is het creëren van financiële zekerheid van groot belang. Maar hoe ga je als adviseur in financiële zekerheid te werk in een 1,5 meter economie? Om alles in goede banen te leiden hebben is er een protocol voor financieel adviseurs ontwikkeld. Het protocol verschaft duidelijkheid voor jou als ondernemer, en voor je medewerkers en je klanten.  

Wat staat er in het protocol?
Het protocol voor onze branche geeft je een goede basis voor de naleving in jouw praktijk. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle ondernemers, medewerkers en klanten. Uiteraard staat de 1,5 meter afstand houden centraal bij het uitoefenen van de werkzaamheden. Ook de verplichting de regels voor klanten op je website te communiceren is, naast het zorgen voor maximale hygiëne, een belangrijk punt. Kortom, met het protocol heb je informatie om ook in deze tijden succesvol te ondernemen.

Op zoek naar meer informatie over de corona-aanpak?

Lees meer over verantwoord zaken doen op de website van Adfiz

Dit protocol voor financieel adviseurs is gebaseerd op het basisprotocol zakelijke dienstverlening dat VNO-NCW en MKB-Nederland hebben gemaakt en goedgekeurd is door het RIVM en EZK. Worden er nieuwe adviezen bekend gemaakt of wijzigen de maatregelen, dan wordt het protocol zo snel mogelijk geüpdatet. Het protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast.