Acupunctuur

De NAAV heeft een protocol opgesteld met extra zorgvuldigheidsregels die moeten beantwoorden aan de gestelde veiligheidseisen. Hiermee wordt de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Extra aandacht dient vooral te worden gegeven aan risicogroepen met een verhoogde kans op complicaties bij een eventuele corona besmetting. Deze mensen zullen worden geadviseerd de behandeling zoveel mogelijk uit te stellen.

Het protocol voor geeft een goede basis voor de naleving in de praktijk. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle ondernemers, medewerkers en klanten. Uiteraard staat de 1,5 meter afstand houden centraal bij het uitoefenen van de werkzaamheden. Ook de verplichting de regels voor klanten op je website te communiceren is, naast het zorgen voor maximale hygiƫne, een belangrijk punt.

Meer weten?

Website NAAV

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.