Mondkapjes verplicht vanaf 1 december

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Bijvoorbeeld in een winkel, het gemeentehuis of op het station.

Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen op de volgende plekken:

Als mensen een vaste zitplaats hebben, mag het mondkapje af. Bijvoorbeeld in een theater. Als mensen van hun plek opstaan, moet het mondkapje weer op. Behalve in het vliegtuig of het openbaar vervoer. Hier houdt u het mondkapje altijd op.

Besloten gebouwen: geen advies, vaak wel mondkapje
De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst. Daar zijn mondkapjes niet verplicht door de overheid. Bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, tempels en synagogen. Organisaties of ondernemers kunnen wel zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Zij kunnen u ook verplichten een mondkapje te dragen.

Regels voor mondkapjes in plaatjes

Uitzondering voor mensen met ziekte of beperking
Een uitzondering voor de mondkapjesplicht geldt voor mensen met een (zichtbare of onzichtbare) beperking of ziekte.

Ook mensen die spreken met, of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moeten kunnen liplezen of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen, zijn van de mondkapjesplicht uitgezonderd.

Meer info via mkbtoegankelijk.nl

De Rijksoverheid heeft een voorlichtingsvideo over de uitzonderingen op de mondkapjesplicht ontwikkeld.