Moet je een mondkapje dragen als je een beperking hebt?

Het dringende advies van de Rijksoverheid om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen geldt ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of door het opzetten van een mondkapje ernstig ontregeld raken.

Ook mensen die spreken met, of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moeten kunnen liplezen of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen, zijn van het dringende advies uitgezonderd.

Tevens zijn begeleiders van mensen met een beperking uitgezonderd, wanneer de persoon met de beperking door de interactie/begeleiding door iemand met een mondkapje, ernstig ontregeld raakt.

Is er schriftelijk bewijs nodig?

Er is geen schriftelijk bewijs nodig om aan te tonen dat je niet in staat bent een mondkapje te dragen in verband met een beperking of chronische ziekte. Mocht er gevraagd worden een mondkapje te dragen, dan volstaat een mondelinge toelichting als mensen in staat zijn deze te geven. Mensen die dat willen, kunnen er wel zelf voor kiezen een kaartje met een toelichting mee te nemen. Voorbeelden daarvan komen beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.

Soepele omgang

Ondernemers en andere mensen die belast zijn met de handhaving op publieke binnenruimtes waar de maatregelen van het dragen van een mondkapje gelden, worden gevraagd soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of onzichtbare beperkingen.

Kijk voor meer tips over toegankelijkheid en corona op MKBtoegankelijk.nl