Moet je een mondkapje dragen als je een beperking hebt?

Het dringende advies van de Rijksoverheid om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen geldt ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Wie zijn uitgezonderd van deze regel?

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of door het opzetten van een mondkapje ernstig ontregeld raken.

Ook mensen met een auditieve beperking en mensen die hen assisteren zijn uitgezonderd van deze maatregel. Zij moeten kunnen blijven liplezen. Daarnaast hoeven mensen die afhankelijk zijn van non-verbale visuele signalen door een verstandelijke of communicatieve beperking geen mondkapje te dragen.

Tot slot zijn begeleiders van mensen met een beperking uitgezonderd, wanneer de persoon met de beperking door de interactie/begeleiding door iemand met een mondkapje, ernstig ontregeld raakt.

Is er schriftelijk bewijs nodig?

Er is geen schriftelijk bewijs nodig om aan te tonen dat je niet in staat bent een mondkapje te dragen in verband met een beperking of chronische ziekte. Mocht er gevraagd worden een mondkapje te dragen, dan volstaat een mondelinge toelichting als mensen in staat zijn deze te geven.

Mensen die dat willen, kunnen er wel zelf voor kiezen een kaartje met een toelichting mee te nemen. Voorbeelden daarvan komen beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.

Oproep: ga soepel om met deze groep

Ben je ondernemer of werknemer en ben je belast met de handhaving op publieke binnenruimtes waar de maatregelen van het dragen van een mondkapje gelden? Dan wordt jou gevraagd soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of onzichtbare beperkingen.

Kijk voor meer tips over toegankelijkheid en corona op MKBtoegankelijk.nl