Hajé Hotels en Restaurants over hun aanpassingen in de 1,5 meter economie

Hoe gaat Hajé Hotels en Restaurants om met de 1,5 meter economie? Welke maatregelen hebben zij genomen?

Iedere week laat Visit Flevoland een inspirerend bedrijf zien dat zich op een creatieve manier heeft aangepast aan het nieuwe normaal. Bekijk de video!

 

Aan de slag? Lees het protocol uit jouw branche en bekijk de website van je branchevereniging. Vragen? Stel ze aan je branchevereniging of bel het KvK Coronaloket op 0800-2117.