Eemhof Watersport & Beachclub over hun aanpassingen in de 1,5 meter economie

Hoe gaat Eemhof Watersport & Beachclub om met de 1,5 meter economie? Welke maatregelen hebben zij genomen?

Iedere week laat Visit Flevoland een inspirerend bedrijf zien dat zich op een creatieve manier heeft aangepast aan het nieuwe normaal. Bekijk de video!