Veelgestelde vragen

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem voor branchespecifieke vragen contact op met jouw branchevereniging, of neem voor ondernemersvragen over het coronavirus contact op met het coronaloket: www.kvk.nl/corona of 0800 2117. Het KvK Coronaloket is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur beschikbaar.
Hoe ga ik om met werk-gebonden reizen in de anderhalvemetersamenleving?

Het kabinet roept werkgevers op om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast roept het kabinet op om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden wanneer het noodzakelijk is om naar de kantoorlocatie te komen. De overheid heeft voor werkgevers praktische tips opgesteld. Voor advies op maat kunt u terecht het werkgeversnetwerk in uw regio of bij de coalitie Anders Reizen. Meer informatie hierover vindt u in deze folder

Voor inspiratie, tips, tools en advies op maat kunt u terecht bij:

Op het internet vind ik meer protocollen dan op deze website staan en andere websites over protocollen. Hoe kan dat?

Deze website is tot stand gekomen op initiatief van VNO NCW en MBK Nederland in samenwerking met de rijksoverheid. Op deze website staan alleen die protocollen die ook zijn voorgelegd aan de rijksoverheid voor een advies.

Ik wil meer maatregelen nemen dan in het protocol staan. Mag dat?

Natuurlijk. Een protocol is generiek, per bedrijf is maatwerk nodig. Het is uiteraard toegestaan om dat maatwerk te leveren en meer maatregelen te nemen.

De protocollen zijn levende documenten. Hoe kan ik op de hoogte blijven van wijzigingen?

Houd de website van betreffende brancheorganisatie goed in de gaten. Ook op mijncoronaprotocol doen we in samenwerking met alle betrokken partijen ons uiterste best om alle informatie up-to-date te houden.

Ik ben geen lid van de branchevereniging en de branchevereniging stuurt het protocol alleen naar leden. Wat moet ik doen?

Je kunt in dat geval alsnog lid worden van de brancheorganisatie of zelf een plan maken op basis van openbare protocollen.

Moet ik mijn plannen eerst nog voorleggen aan de gemeente, ook als ik me aan de richtlijnen uit het protocol houd?

Nee, dat hoeft niet. Overleg met gemeente zou nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld voor bedrijven waar veel bezoekers komen (horeca/recreatie).

Kan de gemeente/politie nog sancties opleggen als ik me aan het voor mij geldende protocol houd?

Een protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol.

Is het verplicht om als branche een protocol te hebben?

Ieder bedrijf is -als onderdeel van het arbobeleid- verplicht om maatregelen te nemen om risico’s voor werknemers en bezoekers te voorkomen (de Risico- Inventarisatie en -evaluatie, ook wel RI&E genoemd). In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen worden om de risico’s aan te pakken. Werkgevers moeten behalve de maatregelen die al worden genomen voor risico’s van het werk, nu ook passende maatregelen nemen om overdracht van het virus te voorkomen. Een protocol dat is overlegd met de werknemersorganisatie, kan daarbij behulpzaam zijn, maar is dus geen verplichting. Kijk voor meer info over RI&E en de coronaprotocollen op deze pagina, en op Steunpunt RIE.

Betekent het dat mijn bedrijf open mag gaan als er een protocol ligt?

Nee, het kabinet besluit of maatregelen versoepeld kunnen worden en bepaalde sectoren open mogen. Dit kan alleen als het algemene besmettingsrisico in Nederland omlaag is gebracht.

Het openstellen van sectoren heeft in veel gevallen niet alleen gevolgen voor de werknemers en klanten of bezoekers, maar ook voor de drukte in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Deze factoren wegen daarom mee in het besluit of een sector open kan. Voor sectoren die op dit moment open zijn, dragen protocollen bij aan het veilig werken en winkelen. Voor de sectoren die momenteel gesloten zijn, kan een protocol helpen als voorbereiding, zodat er een praktische handleiding klaarligt wanneer een sector open kan.

Bij wie moet ik aankloppen als ik nog vragen heb over dit protocol?

Bij de opsteller van het protocol, dat is meestal de brancheorganisatie.