Disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van www.mijncoronaprotocol.nl. Door deze pagina’s te raadplegen, stemt u in met deze disclaimer.

Verstrekken informatie
De gegevens die MKB-Nederland en VNO-NCW digitaal beschikbaar stellen via www.mijncoronaprotocol.nl hebben als enig doel: het verstrekken van informatie. We doen er alles aan om alle pagina’s en informatie up-to-date te houden. Maar ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging in de betreffende sector. Daarbij worden zij in veel gevallen ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB-Nederland en de vakbonden. De overheid adviseert de brancheverenigingen daarbij.

Op www.mijncoronaprotocol.nl vind je snel en overzichtelijk waar je de protocollen van de brancheverenigingen kunt vinden en verwijzen we naar de website van de branchevereniging.
Als initiatiefnemers van mijncoronaprotocol.nl dragen VNO-NCW en MKB-Nederland geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen.

Status protocollen
De protocollen hebben volgens de overheid geen juridische status. Dat betekent dat ze geen wettelijke basis of rechtsgevolgen hebben. Ze geven echter wel praktisch invulling aan de aanwijzing COVID-19 van de minister van VWS en de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s.

Niet aansprakelijk
Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via de site wordt doorverwezen. MKB-Nederland en VNO-NCW aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht.

Copyrights
De op deze website afgebeelde gegevens -waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s- zijn eigendom van/of in licentie bij MKB-Nederland en VNO-NCW en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Lees ook ons privacystatement.